tablica III

Dekalog III

Tablica z rzymską cyfrą „trzy”.