Publikacje

  1. Przekładaniec, Numer 20, Izabela Künstler: Napisy dla niesłyszących – problemy i wyzwania.
  2. Przekładaniec, Numer 28, Izabela Künstler: Cel uświęca środki audiodeskrypcji.Okładka, Przekładaniec, Numer 28, Audiodeskrypcja
  3. Białą laską po kinowym ekranie, Izabela Künstler, Tomasz Raczek, Robert Więckowski,
    Wydawca: Wydawnictwo Polskiego Związku Niewidomych, 2010
    Projekt współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  4. Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczyć, red. M.Trzeciakiewicz; Agnieszka Szarkowska, Izabela Künstler: AUDIODESKRYPCJA W KINIE, TEATRZE I MUZEUM. WPROWADZENIE DO DZIAŁAŃ PRAKTYCZNYCH
    Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler: AUDIODESKRYPCJA W PRAKTYCE, ĆWICZENIA WARSZTATOWE