Napisali/powiedzieli o nas

„Napisy muszą być czytelne i nie mogą przeszkadzać” – wywiad z Izabelą Künstler w: „Dostępne multimedia”, M.Szczygielska, Fundacja Widzialni 2016

Na wyspie Utopii robilibyśmy napisy: dla dzieci niesłyszących  od  urodzenia i dzieci słabosłyszących, dla dorosłych niesłyszących od urodzenia, którzy porozumiewają się PJM, i dla dorosłych niedosłyszących. Sądzę, że można by również przygotować napisy dla cudzoziemców uczących się języka polskiego.

„Audiodeskrypcja. Słowa, które pozwalają widzieć”,                                                                                       Polskie Radio.pl Dwójka, Kwadrans bez muzyki, 11.08.2015 16.00

Izabela Künstler, autorka audiodeskrypcji, opowiadając o procesie tworzenia opisu filmu, mówiła, dlaczego niektórzy audiodeskryptorzy podczas pracy zamykają oczy, a także co stanowi dla nich największy problem…

„Audiodeskrypcja, deskrypcja – Przystosowanie filmu dla niepełnosprawnych na etapie produkcji byłoby tańsze”, Audiowizualni.pl, 2013

Wszystkie kłopoty rozwiązywałoby przygotowywanie napisów i audiodeskrypcji już na etapie produkcji – twierdzi Urszula Butkiewicz. Redaktorka napisów do filmów i audiodeskryptorka oraz zajmująca się tymi samymi dziedzinami postprodukcji Izabela Künstler zwracają uwagę na znikomą liczbę filmów kinowych przystosowanych dla niewidomych i niesłyszących, złe wykorzystanie publicznych pieniędzy i porównują dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą…

„Białą laską po kinowym ekranie” – Książka o audiodeskrypcji – rozmowa w Radiu Warszawa 2011

„Białą laską po kinowym ekranie” – Magdalena Gajda o książce w portalu Niepełnosprawni.pl 2011

Ukazała się już pierwsza polska publikacja, wyjaśniająca, na czym polega audiodeskrypcja, jak ją tworzyć i jak odbierać. Autorami książki pt. „Białą laską po kinowym ekranie” są Izabela Künstler, Tomasz Raczek oraz Robert Więckowski.

Radio „Kampus”: Czym jest audiodeskrypcja? Co to są napisy dla niesłyszących?

2012: https://www.youtube.com/watch?v=TUHSJHRHEwI

Nagroda Mieszkańców Warszawy dla projektu „Poza ciszą i ciemnością”!

2011: https://www.youtube.com/watch?v=qM8ZTHkRoYA