Powiększ obrazżaba w stawie. Napis kumkanie żaby

Audiodeskrypcje i napisy naszego autorstwa można znaleźć w telewizji, na stronach internetowych i na DVD.

Nasze założenia na stronie Fundacji Kultury bez Barier.

Kina, teatry, muzea, DVD, trasy turystyczne… bez audiodeskrypcji i napisów są niedostępne!

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Artykuł 27

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.