PRZYKŁADY PRAC

NINATEKA – spektakle teatralne:

Rewizor

Wymazywanie

Miłość na Krymie

Burza

Macbeth

Transfer

H

Udręka życia

Przygoda

Ja Feuerbach

Damy i huzary

Komety

Brancz

NINATEKA – filmy:

Jestem mordercą

Mój ojciec Staś

Sukces

Rodzina człowiecza

NINATEKA – film dla dzieci, audiodeskrypcja opracowana na warsztatach audiodeskrypcji w 2015 r. : Pies w cyrku

ADAPTER – filmy:

Pan Tadeusz

Pan Wołodyjowski

INSTYTUT POLONIKA:

Bronisław Piłsudski  – od zesłańca do etnografa | Film z audiodeskrypcją

Wieczny ogień   animacja na podstawie malowideł Stefana Norblina | Film z audiodeskrypcją

Przebudzone spojrzenia | Film z audiodeskrypcją

Materiały Instytutu Polonika z audiodeskrypcją

MUZEUM – ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY, ZUBRZYCA GÓRNA

Stawianie moja w skansenie 2021 [audiodeskrypcja PL]

WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA:

Bajka o oczyszczaniu krakowskich ścieków. Audiodeskrypcja.

CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II:

Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy / audiodeskrypcja

Program Centrum Myśli Jana Pawła II 2021 (AUDIODESKRYPCJA)

Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy / audiodeskrypcja

Będę pisać – film edukacyjny z audiodeskrypcją | Muzeum POLIN

Epitafia Katyńskie z audiodeskrypcją

Epitafia Katyńskie z napisami dla niesłyszących

KRÓTKIE FORMY

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: spoty o dostępności