tablica IX

Dekalog IX

tablica z rzymską cyfrą dziewięć