Historia napisów dla niesłyszących w Polsce

Drugi rok napisów dla niesłyszących w Polsce, dwa listy do „Gazety Telewidza”

6-12 maja 1995 r.

27 maja – 2 czerwca 1995 r.