Testowanie AI

Pytanie związane z wiadomością dnia, czyli: Jakie są nowe zasady polskiej pisowni ogłoszone przez Radę Języka Polskiego?

Gemini.google.com odpowiada m.in:

  • Pisownia wielką literą: Nazwy nieoficjalnych grup etnicznych i wyznaniowych, np. Żyd, Cygan, Murzyn, o ile nie są używane w znaczeniu pejoratywnym.
  • Dopuszczenie alternatywnej pisowni wielką lub małą literą nazw kontynentów, np. Europa lub europa.
  • Ujednolicenie pisowni nazw kierunków geograficznych, np. Północ zamiast Północna.
  • Zmiany w pisowni niektórych wyrazów, np. agrest zamiast arogest, galeria zamiast galeryja.

Biedne dzieci korzystające z porad AI. Skąd ona/on to wyciągnęła/-ął?

Rada Języka Polskiego uchwaliła szereg zmian w polskiej ortografii, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

1. Pisownia wielką literą:

Nazwy mieszkańców wsi, miast, ich dzielnic i osiedli, np. Warszawianin, Ochocianka, Mokotowianin.
Nazwy nieoficjalnych grup etnicznych i wyznaniowych, np. Żyd, Cygan, Murzyn, o ile nie są używane w znaczeniu pejoratywnym.
Pojedyncze egzemplarze wyrobów firmowych i marek, np. kupiłem nowy Forda, mam w domu Oskara (psa rasy cocker spaniel).
2. Pisownia łączna:

Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście z czasownikami, np. gdybym wiedział, żebyś poszedł.
Przymiotniki od nazwisk zakończone na -owski, np. Mickiewiczowski, Słowacki.
Człon pół- w wyrażeniach typu: półnauka, półżartem, pół-Francuzka.
3. Pisownia rozdzielna:

Partykuła "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi przysłówkowymi, np. nie zrobione zadanie, nie załatwiona sprawa.
Wyrażenia typu: na co dzień, raz na raz, co rusz.
Pary wyrazów równorzędnych, np. tuż-tuż, trzask-prask, bij-zabij (dopuszczalne są również wersje z łącznikiem i przecinkiem).
4. Inne zmiany:

Dopuszczenie alternatywnej pisowni wielką lub małą literą nazw kontynentów, np. Europa lub europa.
Ujednolicenie pisowni nazw kierunków geograficznych, np. Północ zamiast Północna.
Zmiany w pisowni niektórych wyrazów, np. agrest zamiast arogest, galeria zamiast galeryja.