Rekomendacje KRRIT: jak realizować napisy i audiodeskrypcję?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w styczniu 2016 roku wydała rekomendacje w sprawie sposobu realizacji i jakości napisów. Dokument konsultowały nasze ekspertki: Izabela Künstler i Urszula Butkiewicz. To kolejne już stanowisko KRRIT w zakresie dostępności mediów. W lipcu 2015 instytucja opublikowała dokument dotyczący audiodeskrypcji.

Zalecenia KRRIT:

Stanowisko rekomendacyjne KRRIT ws. jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych z 26 stycznia 2016

Stanowisko rekomendacyjne KRRIT ws. jakości i sposobu realizacji audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych z 7 lipca 2015