Czy będzie więcej dostępnych filmów?

Polski Instytut Sztuki Filmowej zaktualizował regulamin dotacyjny na 2016 rok. Zapis w regulaminie Programów Operacyjnych PISF nie pozostawia żadnych wątpliwości: filmu z dofinansowaniem PISF nie można wyprodukować bez napisów i AD.

W regulaminie PISF czytamy:

6.3. Producent filmu fabularnego i pełnometrażowego filmu animowanego musi wyprodukować ścieżkę z audiodeskrypcją i napisy dla osób niesłyszących. Audiodeskrypcja i napisy powinny być dołączone do kopii wzorcowej filmu będącej podstawą do produkcji kopii dystrybucyjnych.

To bardzo dobra wiadomość. Audodeskrypcja i napisy w kopii zero oznaczają, że będzie je można odtworzyć w każdym kinie.